Cesarz jako karta Wielkich Atu przedstawia mężczyzna w rozkwicie wieku (dojrzałego) o wzroku oceniającym zazwyczaj surowo, z brodą siedzącego na tronie / Fotolia

Szkoła tarota: Lekcja V - Interpretacja Dużych Atu: Cesarz, Kapłan

Jak wróżyć z tarota? Co oznaczają poszczególne karty? Zapraszamy na kolejną lekcję wróżenia z tarota.
/ 20.06.2011 12:10
Cesarz jako karta Wielkich Atu przedstawia mężczyzna w rozkwicie wieku (dojrzałego) o wzroku oceniającym zazwyczaj surowo, z brodą siedzącego na tronie / Fotolia

4) Cesarz

Podstawowe cechy: osoba odpowiedzialna bądź taka cecha charakteru, dalekosiężne decyzje, męstwo, władza finansowa, stabilność, silny charakter, dobre serce i dobra osoba rządząca, zwierzchnik lub rodzic. Jako karta odwrócona; despotyzm, nieodpowiedzialność, niezdecydowanie.

Zobacz także: Szkoła tarota: Lekcja I - Co warto wiedzieć o kartach tarota?

Cesarz jako karta Wielkich Atu przedstawia mężczyzna w rozkwicie wieku (dojrzałego) o wzroku oceniającym zazwyczaj surowo, z brodą siedzącego na tronie. Na jego głowie widnieje zazwyczaj korona, która jest symbolem posiadania władzy na ziemi. Na jego szyi widnieje naszyjnik podobny do noszonego przez sędziów. Jak łatwo jest wywnioskować oznacza on wysoki status w społeczeństwie oraz usiłowanie wprowadzenia ładu. Jeżeli przyłożymy do Cesarza kartę Cesarzowej dostrzeżemy, że obie tworzą symbol unii opozycji, ponieważ Cesarzowa jest partnerem Cesarza są zwróceni ku sobie. Nogi Cesarza są w takiej pozycji, że tworzą krzyż co jest symbolem żywiołów. Ręce zaś tworzą trójkąt a oba te symbole w alchemii są symbolem siarki - ognistej zasady kosmicznej. Kiedy do ułożenia rąk i nóg dodamy ułożenie berła otrzymamy jeszcze jeden alchemiczny symbol ignis ardens- ognia, które nigdy nie gaśnie, ponieważ bez niego nie było by życia.

Cesarz a sfery życia:

 • Uczucia/partnerstwo/rodzina: Karta ta wskazuje na panowanie nad pokusami i namiętnościami dzięki silnej woli. Jest to osoba szczera i hojna, która zawsze dotrzymuje danego słowa, oznacza też opiekuna lub ojca. Jako kart odwrócona: tchórzostwo i małoduszność a także despotyzm.
 • Stan psychiczny/obraz psychologiczny: To Atu mówi nam o tym, że nasze psychika m duży wpływ na rzeczywistość, nasze marzenia pragniemy realizować zawsze i wszędzie. Podporządkowujemy wszystko zgonie z naszą wolą i potrafimy mieć nad wszystkim kontrole. Symbolizuje osobą dla której moralność i prawość jest bardzo ważna. Jako karta odwrócona: bezsilność, buntowniczy charakter, niedojrzałość do podejmowania decyzji.
 • Intelektualizm/nauka/kariera: symbolizuje dominację rozumu. Ten Wielki Atu jest symbolem praktycznej i refleksyjnej inteligencji, jest zdolny do opisywania rzeczy czy zjawisk w słowach a więc tworzenie definicji, opartych na faktach i dzięki temu może sprawnie działać, oczywiście zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Karta Cesarz wyraża osobą która jest autorytetem i posiada prawidłową wizję rzeczywistości. Oznacza też niebywałą inteligencję i dalekowzroczność. znaczenie odwrócone karty: brak predyspozycji do podejmowania decyzji, krótkowzroczność, despotyzm, paraliż intelektu.
 • Praca/pieniądze: Karta Cesarz oznacza osobę która jest pewna swojego autorytetu i władzy, pełnego energii i praktycyzmu. Osobę która opiera się na doświadczeniu i szanującego normy społeczne oraz moralne. Wskazuje na to, że jesteśmy chronieni przez osobę wpływową, a także na ambicję i osiągniecie bogactwa. Wskazuje też początek naszych działań. Jako karta odwrócona oznacza chciwość, korupcję i nadużywanie swojego stanowiska.
 • Zdrowie fizyczne: Wskazuje na problemy z przemianą materii głównie przez tryb życia, ciśnienie oraz czasem zmiany na dnie oka.
 • Kombinacje z innymi kartami: Obok Sprawiedliwości oznacza uszanowanie norm prawnych, a jeżeli sprawiedliwość jest odwrócona oznacza bezprawie i jawną niesprawiedliwość.

5) Kapłan (Papież)

Podstawowe cechy: Nauka, poszanowanie tradycji, mistrzostwo w czymś co się robi lub się już dokonało, wytrwałość, objawienie, wartości uniwersalne, moralność, nauczyciel dla wielu, mediator, sytuacje które należy dokładnie przebadać, psychoterapia, konserwatyzm. Odwrócony: Zły doradca, brak drogi środka.

Zobacz także: Szkoła tarota: Lekcja II - Jakie są podstawowe cechy obrazów Wielkich Arkanów?

Atu V przestawia osobę już w podeszłym wieku, czyli symbol tego co trwałe a nawet święte czy godne poszanowania. Na głowie widzimy papieską tiarę co oznacza, że sprawuje on władzę aż na trzech poziomach czyli: niebie, ziemi, piekle. Kapłan siedzi pomiędzy kolumnami Salomona których znaczenie już omawialiśmy, ale przypomnę, że to kolumny nazywają się Jakin (po prawej), Boaz (po lewej) - obie są symbolem budowli doskonałej, zgodniej z mistyczną geometrią, którą kiedyś kierowali się budowniczowie katedr. Wraz z postacią Papieża tworzą one mistyczną oś, czyli centrum Wszechświata ustanowione przez rytuał. Prawą ręką kapłan błogosławi przekazując im mądrość i wprowadzając w arkana wiedzy tajemnej. W lewej dłoni Kapłan trzyma krzyż papieski o trzech ramionach, będący symbolem jego władzy w trzech powyższych aspektach. T władza ma symbol duchowy, fizyczny i umysłowy. Na długich rękawach Kapłana widnieją krzyże maltańskie, co wskazuje, że może ona bo ma taką władzę, przekazać komuś klucz do sekretów wtajemniczenia.

Kapłan a sfery życia:

 • Uczucia/partnerstwo/rodzina: Kapłan to karta która mówi o harmonii między uczuciem a rozumem. Osoba o którą pytamy lub której wróżba dotyczy potrafi przekazywać emocje zgodnie z panującymi normami. Jest osobą o " wielkim sercu" czyli wielkoduszną, pełną szacunku dla innych, pomocną, serdeczną i oczywiście wierną. Jest to symbol stałości uczuć i oddania. Jeżeli Kapłan przyjmuje pozycję odwróconą : Zdrada, obłuda, hipokryzja, autorytaryzm.
 • Stan psychiczny/obraz psychologiczny: Kapłan symbolizuje osobę która za pomocą zmysłów poznaje rzeczywistość, jest przejawem psychicznej funkcji myślenia. Ta karta jest symbolem mistycznego podejścia do świata w pierwiastku męskim, symbolem postawy etycznej i uszanowania obyczajów religijnych, osoba ta jest estetykiem i tradycjonalistą. Jako karta odwrócona: fanatyzm, brak etyki ,dylematy moralne.
 • Intelektualizm/nauka/kariera: zdolność do analitycznego myślenia, które umożliwia poznawania wszelakich tajemnic, oznacza odkrywanie prawdy poprzez wytężoną pracę umysłową i zdolność do łączenia elementów wiedzy w jedną całość. Karta ta symbolizuje intelektualistę, moralizatora, autorytet moralny. Jako karta odwrócona: demagogia, przestarzałe poglądy, przesądy.
 • Praca/pieniądze: Karta oznacza człowieka który w sposób intelektualny zdobywa wiedzę i przekazuje ją innym, co zresztą potrafi robić. To zarówno strażnik tradycyjnej wartości jak i doradca. Na poziomie materialnym stanowi symbol stałości, wzmocnienia i uznania ze strony społeczeństwa. Oznacza też nauczanie lub uczenie się. Jako karta odwrócona :przekupstwo, zachłanność.
 • Zdrowie fizyczne: wskazuje na długowieczność , ewentualną potrzebę regeneracji organizmu.
 • Kombinacje z innymi kartami: jeśli pojawi się obok Sądu oznacza odmłodzenie, obok Pustelnika oznacza, że pytający będzie chciał odizolować się od otoczenia. Jeżeli Kapłan pojawi się odwrócony obok Diabła oznacza fałszywego duchowego przewodnika a także postawę sekciarską.

Zapraszam do kolejnej lekcji tarota.

Lilith Black Moon
www.okulta.com.pl
www.okulta.pl