POLECAMY

Jak wróżyć z run

Runy od wieków służyły do stawiania wróżb, uzdrawiania oraz do wykonywania rytuałów magicznych.
Jak wróżyć z run

Do wróżenia służą znaki runiczne, które przedstawione są na naturalnych materiałach, takich jak kamień, metal, drzewo, glina lub wykonane na kartach wróżebno-rytualnych. Najlepiej do tego celu wykorzystać wykonane własnoręcznie znaki lub karty.

Uważaj na runy kupione w sklepie

Jeżeli ktoś nie posiada zdolności manualnych i twórczych, może zakupić gotowy zestaw znaków runicznych w sklepie. Należy jednak pamiętać, że zakupione w sklepie atrybuty posiadają obce, bliżej nam nie znane energie. Bezpieczeństwo przy pracy z runami jest nie do przecenienia.

Jak oczyścić ezoteryczne produkty

Kupując w sklepie jakikolwiek produkt ezoteryczny bezwzględnie przed użyciem musimy go oczyścić. Istnieje wiele technik oczyszczania. Najprostszy sposób oczyszczenia kart polega na przesunięciu każdej karty nieparzystą ilość razy ruchem kolistym zgodnie z ruchem wskazówek zegara nad płomieniem świecy.

Zobacz także: Jak są zbudowane runy

Najprostsza technika oczyszczania przedmiotów polega na włożeniu ich do szklanki wypełnionej w połowie roztworem wody z dwiema małymi łyżeczkami soli. Po 15 minutach roztwór wylewamy do zlewu, a oczyszczony przedmiot i szklankę płuczemy zimną bieżącą wodą. Najlepiej przedmiotu nie wycierać lecz odłożyć np. na chusteczkę higieniczną aby poleżał do całkowitego wyschnięcia. Pojemność stosowanych naczyń i ilość roztworu, może ulec zmianie, jeżeli potrzebujemy oczyszczać większe przedmioty. Należy jednak zachować te same proporcje.

Drugi prosty i szybki sposób polega na zanurzeniu przedmiotu w pojemniku z wodą święconą.

Praca z pojedynczą runą

Chcąc poznać i zrozumieć runy, należy zacząć od podstaw, czyli od pracy z pojedynczą runą. Robimy to na zasadzie wyciągania każdego dnia rano jednej runy. Będzie to wróżba na dany dzień.

Praca z trzema runami

Gdy już wdrożymy się do tej pracy, możemy podnieść poprzeczkę wyżej i wyciągać trzy znaki. Pierwsza karta (lub znak na kamieniu itp.) powie nam co wydarzy się rano, druga określi zdarzenia ze środka dnia, a trzecia co wydarzy się wieczorem.

Nie określam ściśle ile czasu taki trening ma trwać. Zależy to od uczącego się. Mogę jedynie zasugerować, że z wróżbą jedną kartą możemy ćwiczyć miesiąc, a z trzema dwa miesiące. W pierwszej fazie nauki nie należy wróżyć innym osobom tylko sobie. Przede wszystkim pracujemy na swoich prywatnych runach dedykowanych samemu sobie.

Gdy stwierdzimy, że nasz kontakt z runami jest dobry i to co wywróżyliśmy się sprawdza, można zwiększyć liczbę znaków do pięciu, gdzie dwa pierwsze znaki powiedzą nam co wydarzy się rano, jeden co w południe i dwa co wydarzy się po południu.

Praca z siedmioma runami

Termin wykonywania ćwiczeń powinien wahać się w zakresie od miesiąca do dwóch. Po upływie tego czasu zwiększamy ilość znaków w dziennej wróżbie do siedmiu. Dwa będą mówiły o poranku, dwa o wieczorze. A trzy o środku dnia. Teraz dodatkowo możemy zacząć już robić wróżbę na tydzień. W tym celu w poniedziałek rano wyciągamy kolejno siedem znaków, gdzie pierwszy to poniedziałek, drugi wtorek itd. Do niedzieli włącznie.

Po upływie kolejnego miesiąca, dwóch miesięcy ćwiczeń możemy zrobić pierwszy prosty rozkład. Można wróżyć kartami, kamieniami, runami wyrytymi w metalu, glinie lub patyczkami. W miarę zwiększania się czasu pracy z runami, kontakt z nimi będzie się poprawiał. Do podanych przeze mnie podstawowych znaczeń run szybko można będzie uzyskać znacznie więcej informacji.

Praca z dwunastoma runami

Na koniec można będzie już robić rozkład na miesiąc czy nawet na rok, korzystając wtedy z dwunastu znaków wyciąganych kolejno, gdzie pierwszy to styczeń, drugi luty, itd., dwunasty znak to grudzień.

Zobacz także: Jakie jest zastosowanie run

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (3)
/5 lat temu
mam właśnie zamiar kupić runy na kwarcu różowym, co Pan na to?Kiedy planuje Pan kurs układania i czytania run w Olsztynie.
/7 lat temu
ej niewhodzcie na tąstonke bo jest głupia wiem co muwie ludzie nie whodzcie tu
/7 lat temu
ej niewhodzcie na tąstonke bo jest głupia wiem co muwie ludzie nie whodzcie tu