Jak rozpoznać intuicję

Jak rozpoznać intuicję

Skąd mamy wiedzieć, czy stan, w którym się znajdujemy, jest stanem intuicyjnym? Jak odróżnić intuicję od domysłu lub lęku?
/ 22.06.2009 15:40
Jak rozpoznać intuicję

Moi kursanci i klienci pytają najczęściej: „Skąd mam wiedzieć, że to intuicja, a nie projekcja moich lęków i nadziei? Na jakiej podstawie mam ocenić, czy informacja pochodzi z intuicji, a nie jest przypadkowym domysłem lub, co gorsza, zwykłym wymysłem?” Zwykle odpowiadam: "Nie wiesz". Nie kpię. Na tym polega ryzyko korzystania z intuicji.

Intuicyjne przeczucie

Jedynym dowodem na to, że informacja pochodzi z intuicji, jest potwierdzenie jej doświadczeniem. Załóżmy, że masz przeczucie, iż ceny pewnych akcji wzrosną w następnym miesiącu. Jeżeli tak się nie stanie, to znaczy, że przeczucie było opinią lub pobożnym życzeniem! Oczywiście, mógł to być także "domysł". Z biegiem czasu i na podstawie dużej liczby przepowiedni trafne i nietrafne domysły zniosą się, a ty będziesz wiedział, kiedy znalazłeś się na właściwej ścieżce.
Staraj się często posługiwać intuicją. Ilekroć świadomie szukasz informacji w intuicji, porównuj wrażenia z "rzeczywistością". Bardzo szybko nauczysz się rozróżniać autentyczne intuicyjne przeczucie od własnych uczuć lub projekcji, zwłaszcza nadziei i lęków.

Oto inne wskazówki:

  • Intuicja - podobnie jak emocje – chętniej objawia się w metaforach i symbolach niż w racjonalnym rozumowaniu. Intuicja jest oderwana od własnych zdolności postrzegania;
  • Intuicyjne poszukiwanie otwarte jest na percepcję nie zakłóconą oczekiwaniami; Nie wiążą się z nim żadne uczucia.

Wrażenia intuicyjne rzadko następują po sobie w "logicznym" porządku. Jeśli myślisz: "Gdy to nastąpi, to tamto prawdopodobnie się zdarzy" – to znaczy, że nie słuchasz intuicji, ale myślisz racjonalnie.

www.tarot.info.pl

www.tarot.sos.pl