Drabinka - pasjans

Drabinka - pasjans

Pasjans Drabinka jest znany od połowy zeszłego wieku. Do gry będą potrzebne dwie pełne talie po 52 karty, razem 104.
/ 27.09.2016 10:06
Drabinka - pasjans

Dwadzieścia dziewięć kart wykładamy na stół jedną na drugą „drabinką” – w rząd pionowy. Karta położona niżej przykrywa poprzedzającą. Wszystkie karty oprócz ostatniej są układane jako zakryte. Ostatnią kładziemy koszulką do dołu. Z prawej i lewej strony od „drabinki” wykładamy osiem rzędów po cztery odkryte karty w rzędzie. Grającą jest brzegowa (czwarta) karta każdego rzędu.  Asy wykładamy w rząd podstawowy. Na nie zbieramy karty do koloru w porządku rosnącym.

Po przełożeniu grającą staje się kolejna karta rzędu. Na grającą można położyć kartę w porządku malejącym przeplatając czerwone i czarne kolory. Dolna karta „drabinki” może zostać przełożona na podstawowe, grające i rzędy zwolnione w wyniku przełożenia kart grających. Nie można kłaść kart na „drabinkę”. Jeżeli karta „drabinki” została przełożona, odwracamy kolejną leżącą za nią, która staje się grającą.

Rząd zwolniony w całości może być uzupełniony poprzez przełożenie karty z talii, z „drabinki” lub karty grającej. Jeśli „drabinka” została rozebrana, nie uzupełniamy jej. Po tym, jak wszystkie możliwe przełożenia zostały wykonane, przerzucamy talię.

Pasjans wyszedł, jeśli dwukrotnego przerzucenia talii wystarczy do zebrania wszystkich kart na podstawowe.

Źródło: Wydawnictwo PRINTEX