Czym jest jasnowidzenie

Czym jest jasnowidzenie

Co to jest jasnowidzenie? Na czym polega i jakie jego rodzaje można wyróżnić?
Małgorzata Machnicka / 30.09.2016 15:11
Czym jest jasnowidzenie

Jasnowidzenie jest specyficzną ludzką zdolnością widzenia rzeczy i wydarzeń poprzez materię, przestrzeń i poza granicami czasu. Jest to wiedza o przedmiocie lub wydarzeniu nabyta bez udziału zmysłów. Jest to osiągnięcie celu bez zastosowania do tego pomocniczych środków. Jest to widzenie pozazmysłowe rzeczy podpadających pod zmysły.

Rodzaje jasnowidzenia

Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje jasnowidzenia:

  • prekognicja (jasnowidzenie przyszłości),
  • retrokognicja (jasnowidzenie przeszłości),
  • psychometria (zdolność opisywania osób, rzeczy lub miejsc na podstawie przedmiotu).

Jasnowidz

Jasnowidzenie to wyraz nieodpowiedni dla samego pojęcia, nie oddaje bowiem ani istoty ani przebiegu powstania i działania, ani też przedmiotu tego pojęcia. To specyficzne widzenie nie jest tak jasne, jak dzień słoneczny. Przeciwnie, stawia ono jasnowidza w głębi ciemnego jak noc labiryntu, skąd musi on wyjść po omacku na światło dzienne.

Jasnowidz podczas usiłowania odkrycia wizji jest podobny do alpinisty, co wdziera się wśród skał i przepaści w ciemnej jak ołów chmurze na szczyt górski, skąd dopiero może w blaskach słonecznych dojrzeć szerokie krajobrazy.

Nauka poznała dokładnie wszystkie pięć zmysłów pod względem ich anatomii, fizjologii, lokalizacji i działania. Istota jasnowidzenia jest jednak dla nauki jeszcze nieuchwytna, tajemna, wkraczająca poniekąd w dziedzinę metafizyki.

www.tarot.info.pl

www.tarot.sos.pl