Jaka jest najczęstsza tematyka snów

Jaka jest najczęstsza tematyka snów

Sny mogą być bardzo specyficzne, jednocześnie mogą zawierać łatwe do wyobrażenia elementy. Rzadko pojawiają się w nich ważne krajowe lub międzynarodowe wydarzenia, które nie mają bezpośredniego związku z problemami osoby śniącej.
/ 08.07.2010 10:58
Jaka jest najczęstsza tematyka snów

Wydaje się, że często pojawiają się w nich trywialne przedmioty oraz doświadczenia. Do najpowszechniej występujących motywów należy zaliczyć: podróże, domy, wodę, nagość, spadanie, zgubę, odkrycie, latanie, pościgi, utratę zębów, węże, monarchę oraz śmierć. Sny o nieszczęściu są również powszechne, podobnie jak sny o seksie i przemocy, jedzeniu i jego spożywaniu, rodzinie i przyjaciołach (obecnych lub dawnych) oraz o zwierzętach.

Uniwersalna, ponadczasowa natura snów

Jeśli, jak uważają niektórzy, żyliśmy w poprzednich wcieleniach, można by wyjaśnić niektóre mroczne elementy naszych snów. Być może śnimy sny innych ludzi. To mogłoby tłumaczyć występowanie niektórych koszmarów, które szczególnie trudno zinterpretować. Istnieje przypuszczenie, że obecność w snach pewnych obcych elementów może być związana z siłami pozostającymi poza naszym czasem i naszą planetą.

Badania przeprowadzone w latach 50. i 60. przez amerykańskiego eksperymentalnego badacza snów Calvina Halla pokazały, że te same motywy pojawiają się w snach niektórych ludzi w ciągu całego ich życia, pomimo zmiennych kolei losu. Wobec tego sny mają charakter ponadczasowy. 

Zobacz także: Zaburzenia snu u dzieci

Przemoc

Odkryto, że sny o przemocy są typowe dla pewnych kultur, wśród których wymienić należy Zulusów, zamieszkujących południowo-wschodnią Afrykę, Europejczyków, zamieszkujących północną część kontynentu, oraz Aborygenów w Australii. Dowody wskazują na to, że 50% snów zawiera przynajmniej jeden akt przemocy, która może mieć charakter niewyrażonych świadomie uczuć wrogości i gróźb, a nawet walki oraz morderstwa.

Badania pokazują, że sny dzieci mogą zawierać dwa razy więcej przemocy niż sny osób dorosłych. Dzieci śnią także często o tym, że są atakowane lub ścigane przez zwierzęta, wśród których znaleźć można psy, koty, aligatory, goryle, węże oraz pająki. Możliwe, że pojawiające się w snach zwierzęta reprezentują pragnienia i obawy dziecka.

Sny erotyczne (inkuby i sukuby)

Tego rodzaju sny wyrażają często w sposób niedwuznaczny ukryte pragnienia seksualne. Podczas tak zwanych mokrych snów, których doświadczają często dorastający chłopcy, dochodzi do mimowolnego wytrysku nasienia.

Inkub to męski demon, który nawiedza śpiące kobiety i próbuje odbywać z nimi stosunki seksualne. Żeńskim odpowiednikiem tego demona jest sukub. Tego rodzaju demony były wykorzystywane w celu usprawiedliwienia faktu, iż ludzie miewali niestosowne sny, których się wstydzili.

W XIX wieku obrazy przedstawiające tego typu sny były szeroko rozpowszechniane przez propagatorów treści pornograficznych, którzy mieli nadzieję wykorzystać panującą atmosferę seksualnej represji oraz pruderii.

Zobacz także: Porozmawiajmy o seksie

Koszmary

Przerażające sny pojawiają się zwykle w drugiej części nocy, podczas fazy snu REM. Tego rodzaju sny dotykają osoby śpiące w każdym wieku, począwszy od dwulatków, i wydaje się, że częściej nawiedzają kobiety niż mężczyzn. Mogą być przejawem problemu, który nie znajduje rozwiązania w świadomym życiu osoby śpiącej. Mówi się, że tych, którzy cierpią na koszmary senne, charakteryzuje otwarta osobowość — są to osoby otwarte nie tylko na innych ludzi, ale również na własne pragnienia i lęki. Ludzi o takiej osobowości charakteryzują cienkie granice, czyli słabsze granice pomiędzy ich nieuświadomionymi, wrogimi impulsami a świadomym życiem. Oznacza to, że negatywne uczucia mogą w ich przypadku o wiele łatwiej pokonać granice obrony psychologicznej, nawiedzając sny.

Zobacz także: Czemu niektórzy boją się zasypiać

Interpretacja snów

W snach pojawiają się motywy uniwersalne, począwszy od motywu spadania, a skończywszy na motywie zwierząt. Przemoc jest motywem powszechnie występującym w snach we wszystkich kulturach, a także w snach dzieci. W przypadku niektórych osób te same motywy senne pojawiają się w ich snach przez całe życie. Koszmary senne mogą symbolizować nierozwiązane problemy. Sny erotyczne zawierają często niedwuznaczne treści.

Książki i ulotki zawierające interpretację snów były bardzo popularne w wiekach XVIII i XIX. Interpretacje te opierały się często na pracach Artemidorusa, greckiego lekarza, który około 1800 lat temu napisał dzieło pt. Oneirocritica (Interpretacja snów). Tematy, motywy, wydarzenia oraz przedmioty, które pojawiają się w snach, jak również ramy czasowe oraz powiązania mogą być nieskończenie zróżnicowane i często dziwne. Uznaje się, że sny służą w naszym życiu wielu celom. Mogą zwracać naszą uwagę na problemy, a czasem nawet podpowiadać ich rozwiązania. Pozwalają uwolnić wewnętrzne napięcie, ujrzeć przyszłość oraz inspirują artystów.

Wśród snów znaleźć można sny fizyczne nawiązujące do codzienności, sny uleczające i odreagowujące, sny powtarzające się, twórcze oraz prorocze. Niektóre mogą łączyć elementy wielu typów snów. Każdy jest wyjątkowy, ale czasami sny mogą posiadać te same zasadnicze cechy

Artykuł jest fragmentem książki: Symbolika snów. Seriaporad.pl, HarperCollinsPublishers, wyd Helion