POLECAMY

Sennik

Pompowanie

Pompowanie, gdy woda nie leci, oznacza zaplątanie się w nierozwiązalną sprawę. Jeżeli podczas pompowania woda leci, można łatwo osiągnąć podstawowy cel. Jeżeli ramie pompy porusza się powoli, a czysta woda płynie bez przerwy, to możliwe jest skuteczne załatwienie sprawy.

Widok innych pompujących - należy rozumieć jako próbę zaciągnięcia przez nich pożyczki.