Numerologia

napisał/a: ~Astra3 2009-08-06 19:21
N U M E R O L O G I A


Jest prastarą dziedziną wiedzy. Zapiski o niej można znaleźć we wszystkich starożytnych cywilizacjach. Wiadomo również, że wprowadzeniem jej do cywilizacji zachodniej zajął się Pitagoras, wybitny matematyk i filozof grecki, żyjący w VI wieku p.n.e.. Stwierdził on, iż „ Natura geometryzuje”.
Liczby stanowią podstawę całej ludzkiej wiedzy. Astronomia, fizyka, chemia, elektronika itp. opierają się na zasadach numerycznych, a numerolodzy twierdzą, że zasady te ogarniają również ludzi formując ich charaktery i ich losy. Zakładając, że we wszechświecie istnieje porządek ogarniający zarówno mniejsze znane cząsteczki materii jak i całą strukturę kosmosu oraz przyjmując, że wszystko co istnieje emituje wibracje, możemy zrozumieć, że liczby, jako żywe siły, transmitują energię, która nas dotyczy pod wszystkimi względami. Każdy z nas rodzi się w określonym czasie, dniu, miesiącu i roku według boskiego prawa. Od dnia naszych narodzin podlegamy wpływowi panujących liczb. Liczby te towarzyszą nam przez całe nasze życie nadając ton naszym myślom, reakcjom i działaniom jak również wprowadzając do naszego życia pozytywne i negatywne zdarzenia. Zgodnie z zasadami numerologii imiona, nazwiska i data urodzenia tworzą wzór towarzyszący nam przez całe nasze życie aż do śmierci, a wibracja przezeń emitowana pozwala :
- Przeprowadzić dogłębną i dokładną analizę osobowości: charakter, temperament, powołanie i zawód, możliwości finansowe, miłość i upodobania, cele życiowe, przeznaczenie
- Podkreślić cechy pozytywne (pomaga korygować wady zachowań i temperamentu)
- Radzić w wyborze studiów i zawodu zgodnie z wibracjami urodzeniowymi
- Nadawać nowo narodzonym dzieciom imiona, które uczynią ich drogę łatwiejszą
- Nadawać nazwy firmom i produktom, rejestrować w odpowiednim dniu tak, by pozwoliło to osiągnąć sukces
- Poznawać zawczasu prognozy na każdy rok, po to by działać zgodnie ze swymi wibracjami i wybrać właściwy moment dla podjęcia decyzji
- Zmienić kierunek naszego losu, gdy on nas nie zadowala z powodu negatywnych wibracji
Brak kompatybilności daty urodzenia z naszymi imionami i nazwiskami często powoduje desperackie działania, które nie służą naszemu dobru.
Korzystanie z mądrości numerologii przynosi wymierne korzyści w postaci:
- lepszego samopoczucia
- umiejętności podejmowania decyzji
- jak i możliwości radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
Autor Grażyna Heinrich.
: www.mojeezo.pl, lub tel: 604297743 www. maitra.pl
napisał/a: ~mariola 2009-10-01 18:55
ktory z panow pasuje do pani urodzonej 5.01.1970?czy pan x 22.04.66 czy pan y 8.03.67
napisał/a: ~gość 2009-11-09 22:31
Zdecydowanie ten Pierwszy
napisał/a: milusiam 2009-11-21 23:34
Oba na nie .Mają wibracje problematyczne w kontaktach zwiazki nie beda zbyt udane na dłuższą metę wybierz trzeci wariant
poezyja
napisał/a: poezyja 2009-12-28 19:45
Witam :)
Nie wiem czy istnieje możliwość odpowiedzi tutaj na forum.. m.in. na te zagadnienia, gdzie numerologia pomaga:
- Przeprowadzić dogłębną i dokładną analizę osobowości: charakter, temperament, powołanie i zawód, możliwości finansowe, miłość i upodobania, cele życiowe, przeznaczenie
- Podkreślić cechy pozytywne (pomaga korygować wady zachowań i temperamentu)
- Radzić w wyborze studiów i zawodu zgodnie z wibracjami urodzeniowymi
- Poznawać zawczasu prognozy na każdy rok, po to by działać zgodnie ze swymi wibracjami i wybrać właściwy moment dla podjęcia decyzji
- Zmienić kierunek naszego losu, gdy on nas nie zadowala z powodu negatywnych wibracji

Byłabym bardzo wdzięczna :)

Natalia 13.04.1989; godz. 13:00