W żłobie leży

Tekst kolędy "W żłobie leży".
/ 02.06.2019 22:09

W żłobie leży,
któż pobieży
kolędować Małemu
Jezusowi
Chrystusowi,
dziś nas zesłanemu?
Pastuszkowie, przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
jako Panu naszemu

My zaś sami
z piosneczkami
za wami pośpieszymy,
a tak Tego
Maleńkiego
niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony,
płacze w stajni położony,
więc Go dziś ucieszymy.

Naprzód tedy
niechaj wszędy
zabrzmi świat w wesołości,
że posłany
nam jest dany
Emmanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy,
z Aniołami zaśpiewajmy:
Chwała na wysokości!

Witaj Panie,
cóż się stanie,
że rozkosze niebieskie
opuściłeś,
a zstąpiłeś
na te niskości ziemskie?
"Miłość moja to sprawiła,
że człowieka wywyższyła
pod nieba Empirejskie".

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)