POLECAMY

Przedstawianie innych

W kontaktach zawodowych niemal wszystkie nasze czynności podporządkowane są zasadom nadrzędności. Osobie na wyższym stanowisku przysługuje więcej przywilejów niż pracownikowi niższej rangi.
Przedstawianie innych

Okazuje się również, że płeć nie ma wpływu na przepisy protokołu międzynarodowego. Kobiety i mężczyźni traktowani są wg zajmowanego stanowiska, a nie wg zasady rycerskości.

Tymi samymi zasadami kierujemy się także podczas przedstawiania. Osoby o niższej randze są przedstawiane osobom o wyższej randze, bez względu na płeć.

Przykład:

Panie prezesie, pozwoli Pan, że przedstawię Pana dyrektora X.

Ważne!

Międzynarodowy ceremoniał nakazuje, żeby nazwisko osoby o wyższej randze zostało wymienione jako pierwsze. Natomiast nazwisko osoby o niższej randze wymienione jako ostatnie. Na gruncie polskim jednak możemy spotkać się z praktyką, że najpierw wymieniamy nazwisko osoby przedstawianej – o niższej randze.

Gdy przedstawiani sobie kobieta i mężczyzna zajmują podobne stanowiska, to powinniśmy zastosować się do zasady rycerskości i pana przedstawić pani.

Warto zapamiętać również, że:

  • Młodszy rangą menadżer jest przedstawiany menadżerowi starszemu rangą. Przy czym nazwisko ważniejszego z nich wymieniane jest w pierwszej kolejności. Niedopuszczalna jest zmiana kolejności.
  • Osoba niepubliczna przedstawiana jest osobie publicznej. Analogicznie do tego nazwisko osoby publicznej wymieniane jest w pierwszej kolejności.
  • Menadżer jest przedstawiany klientowi.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)