POLECAMY

Praca w zespole – jak powinna wyglądać?

Praca w zespole wiąże się z lepszą jakością usług – wymaga koncentracji i dużego zaangażowania. Ale jak owa praca powinna wyglądać? Odpowiedź znajdziesz poniżej.
Praca w zespole – jak powinna wyglądać?

Twórcą zespołu jest zwierzchnik. Musi on na samym początku określić cel i zasady pracy danej grupy. Konieczny jest też dobór odpowiedniego środka do motywowania pracowników.

Co do wyboru członków zespołu – oczywiście nie może on być przypadkowy. Wszyscy muszą mieć odpowiednie predyspozycje, dzięki którym będą w stanie fachowo i szybko zrealizować cel pracy. Pracodawca powinien stwarzać wiele okazji do integracji grupy. Wiadome jest, że zgrany zespół to dobry zespół. Właściwa atmosfera, brak napięć i konfliktów w grupie to pierwszy czynnik do osiągnięcia sukcesu.

 Badania psychologiczne potwierdzają, że najefektywniejsze są grupy niezbyt liczne (do 10 osób). Uzasadnia się to w ten sposób, że w mniej licznych zespołach każdy poczuwa się do odpowiedzialności i nie przenosi jej na kolegów. Poza tym integracja w takich kręgach jest o wiele łatwiejsza.

Każda grupa powinna mieć swojego lidera, który będzie rozładowywał jakieś konflikty, motywował, przekazywał zwierzchnikowi relacje z poszczególnych etapów pracy. Oczywiście musi mieć on odpowiednie cechy charakteru i osobowości: musi wykazywać się zaradnością, sprytem, cierpliwością, umiejętnością rozładowywania napięć.

Bardzo często jest tak, że zwierzchnika interesuje wyłącznie efekt końcowy pracy danego zespołu. A to sprawia, że niektóre jednostki zwyczajnie żerują na pracy innych. Nie można tolerować takiego zachowania. Pamiętajmy, że nie zwracając uwagi, dajemy swoje przyzwolenie.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)