POLECAMY

Dyplomowany instruktor savoir – vivre

Czy można uzyskać kwalifikacje trenera savoir – vivre? Żaden kierunek studiów nie przygotowuje do pełnienia tej roli.
Dyplomowany instruktor savoir – vivre

A jednak istnieją szkolenia z tej dziedziny, zatem ktoś je musi prowadzić, ktoś musi być przygotowany merytorycznie, by fachowo odpowiadać na trudne pytania związane z przestrzeganiem zasad savoir - vivre w bardzo szerokim zakresie. Savoir – vivre to przecież nie tylko właściwe zachowanie się przy stole, czy właściwy sposób wręczania prezentów. Jest to również umiejętność panowania nad mową własnego ciała i odczytywanie niewerbalnych sygnałów wysyłanych przez rozmówcę, jak również rozumienie i szanowanie każdej osoby, bez względu na wyznanie, rasę, poglądy polityczne czy orientację seksualną. Pod pojęciem savoir – vivre kryją się również wszelkie rodzaje kontaktów społecznych związanych zarówno z wsiadaniem do windy, jak i zachowaniem w czasie kolacji biznesowej. Kim zatem są trenerzy savoir – vivre? Oto ich krótka charakterystyka. Są to osoby prezentujące nienaganną znajomość dobrych manier, często są absolwentami następujących kierunków studiów: psychologia – zajmują się kreowaniem wizerunku, negocjacjami, rozumieniem mowy ciała, nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów osobistych i zawodowych, zarządzanie i komunikacja społeczna, filozofia lub inne kierunki humanistyczne. Szkoleniami z zakresu savoir – vivre zajmują się również aktorzy, pedagodzy oraz pracownicy Departamentu Protokołu Dyplomatycznego. Dobrym sposobem, by uzyskać dokument potwierdzający umiejętności w zakresie savoir – vivre wydaje się być podjecie pracy w firmie zajmującej się tego typu szkoleniami – wówczas jako jej pracownicy będą Państwo objęci obowiązkowymi szkoleniami w tym zakresie, kończącymi się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje jako trenera dobrych manier. Taką drogę uzyskania tytułu trenera proponuje m.in. The Protocol School of Poland, http://www.protocol.pl/ .

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)