POLECAMY

Czemu warto chrzcić dziecko we własnej parafii

Parafie są miejscem przechowywania wielu istotnych dokumentów z życia człowieka. Są to m.in. dokumenty poświadczenia Chrztu, narodzin czy ślubu. Czy gromadzenie ich we własnym kościele parafialnym jest korzystne?
Czemu warto chrzcić dziecko we własnej parafii

Chrzest, jako najważniejszy sakrament w Kościele katolickim, jest zapisywany w Księdze ochrzczonych w Kościele parafialnym w miejscu urodzenia. Bez tego dokumentu nie jest możliwe przyjęcie jakiegokolwiek innego sakramentu, stąd najlepiej jest, gdy wszystkie dokumenty gromadzone są przez jednego proboszcza.

Zapis Chrztu

Istnieją różne okoliczności życia, które wymagają wprowadzenia drobnych zmian do pierwotnego zapisu Chrztu świętego, m.in.:

  • w sytuacji, gdy chrzczone jest dziecko kobiety pozostającej w wolnym związku z innym mężczyzną, nie będącym jednak biologicznym ojcem dziecka, rubrykę „ojciec dziecka” pozostawia się niewypełnioną;
  • gdy rodzice dziecka nie mają ślubu kościelnego, a jedynie cywilny, należy powiadomić o tym proboszcza parafii, by mógł on zanotować w Księdze ochrzczonych datę zawarcia małżeństwa cywilnego;
  • gdy matka jest samotna, ale pozostaje w kontakcie z biologicznym ojcem, może wówczas poprosić o zanotowanie w akcie Chrztu danych ojca;
  • jeśli matka jest związana z mężczyzną, który nie jest biologicznym ojcem dziecka, ale jest jego prawnym opiekunem, wówczas to jego dane są wpisywane do Księgi w rubrykę „ojciec dziecka”;
  • jeśli dziecko jest adoptowane w rubryce „matka dziecka” i „ojciec dziecka” należy wpisać dane rodziców adoptujących, jeżeli w akcie cywilnym brak jest danych rodziców naturalnych; w tym jednak wypadku powinno się również w uwagach do dokumentu zapisać notkę „pea”, czyli patres ex adoptionem.

Zapisu Chrztu w Księdze ochrzczonych zobowiązany jest dopilnować proboszcz parafii, w której sakrament został dopełniony. W sytuacji, gdy proboszcz nie jest obecny podczas obrzędu, to szafarz ma obowiązek powiadomić swego przełożonego o Chrzcie.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)