POLECAMY

Słownik rodzinny

Złośliwość

Jest zachowaniem, które nie przystoi osobie dobrze wychowanej. Złośliwość jest bliska złorzeczeniu i najczęściej przyjmuje formę słowną, której celem jest zranienie osoby, pod której adresem jest ona wypowiadana.