POLECAMY

Słownik rodzinny

Zespół alkoholowy wrodzony

Zespół alkoholowy wrodzony to wady wrodzone noworodka urodzonego przez matkę, która piła alkohol w czasie ciąży. U dziecka występuje zahamowanie rozwoju fizycznego i umysłowego.