POLECAMY

Słownik rodzinny

Zdrobnienie

Otworzona za pomocą odpowiedniego formantu forma imienia, świadcząca o tym, że odnosimy się do dziecka lub osoby nam bliskiej.