POLECAMY

Słownik rodzinny

Zaproszenie

To utrzymana w uroczystym tonie forma  pisma zapraszająca do udziału w różnych uroczystościach zarówno oficjalnych jak i nieoficjalnych.