POLECAMY

Słownik rodzinny

Zahamowanie rozwoju wewnątrzmacicznego

Zahamowanie rozwoju wewnątrzmacicznego to zbyt mała masa urodzeniowa dziecka w stosunku do wieku ciążowego.