POLECAMY

Słownik rodzinny

Wodogłowie

Wodogłowie to gromadzenie się nadmiernej ilości płynu mózgowo – rdzeniowego wokół mózgu w głowie dziecka.