POLECAMY

Słownik rodzinny

Wczesne wspomaganie

Są to działania terapeutyczne skierowane do dzieci w wieku od urodzenie do siódmego roku życia i ich rodzin, dotyczy dzieci – wcześniaków, dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.