POLECAMY

Słownik rodzinny

Ułożenie twarzyczkowe

Ułożenie twarzyczkowe to ułożenie rodzącego się dziecka przez kanał rodny, w którym przechodzi twarz (lub też czoło) jako część przodująca.