POLECAMY

Słownik rodzinny

Triduum Paschalne

Najważniejszy okres w katolickim roku liturgicznym. Nazwa wywodzi się z łaciny, gdzie triduum oznacza trzy święte dni.

Rozpoczyna się mszą świętą w Wielki Czwartek, zaś kończy drugimi nieszporami w Niedzielę Wielkanocną.