POLECAMY

Słownik rodzinny

Świadkowie

To osoby (najczęściej kobieta i mężczyzna, ale zdarza się, że świadkowie to także osoby tej samej płci) mające poświadczyć zawarcie związku małżeńskiego przez narzeczonych.