POLECAMY

Słownik rodzinny

Spowiedź

Spowiedź, zwana inaczej sakramentem pokuty i pojednania, polega na wyznawaniu przez wiernego swoich grzechów duchownemu.

Sakrament pokuty stawia pewne warunki na drodze do uzyskania rozgrzeszenia. Po pierwsze, wierny musi zrobić rachunek sumienia. Po drugie, niezbędna jest skrucha, czyli żal za grzechy. Jeśli do tego uczyni mocne postanowienie poprawy, może już udać się do konfesjonału i odbyć szczerą spowiedź, czyli wyznać kapłanowi, który pośredniczy przed Bogiem, swoje grzechy.

Konfesjonał ma oddzielić spowiadającego (zwanego penitentem) od spowiednika oraz od reszty wiernych, by zapewnić mu tajemnicę spowiedzi. Po wysłuchaniu spowiedzi kapłan może zadać pytania, a wierny otrzymuje do odprawienia pokutę, która przybiera zazwyczaj formę poleconej modlitwy, choć zdarzają się też pragmatyczne porady dotyczące możliwości naprawy sytuacji. Pokuta ma na celu zadośćuczynić zło wyrządzone innym lub Bogu.

Do spowiedzi mogą przystąpić wszyscy, którzy idą do Pierwszej Komunii Św. Mają wtedy najczęściej 7 lat. Są jednak wyjątki, bo niekiedy dzieci wcześniej przystępują do tego sakramentu. Spowiedzi odbywają się podczas nabożeństwa lub w specjalnie wyznaczonych do tego porach. Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej chodzą do spowiedzi w każdy pierwszy piątek miesiąca.