POLECAMY

Słownik rodzinny

Specyficzne trudności w uczeniu się

Dzieci dotknięte trudnościami w uczeniu się charakteryzują się prawidłowym rozwojem intelektualnym, ale niestety poziom osiągnięć w jednej lub kilku dziedzinach szkolnych znacznie odbiega od oczekiwanego poziomu ich opanowania. Dzieci mające specyficzne trudności w uczeniu się najczęściej borykają się z trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania, pisania, umiejętności matematycznych.

Liczne badania kliniczne przeprowadzone w tym zakresie pozwoliły ustalić współwystępowanie pewnych deficytów poznawczych, które mogą przyczyniać się do pojawiania się specyficznych trudności w uczeniu się. Diagnoza pozwala określić występowanie tych deficytów oraz daje możliwość zaplanowania procesu terapii.

Przygotowała: Agnieszka Kaliszewska, psycholog; zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną w Centrum Terapeutycznym MEDIKAR. Więcej na: http://medikar.pl/pl,psychoterapia,kadra_58,agnieszka_kaliszewska