POLECAMY

Słownik rodzinny

Siatka centylowa

Jest to wykres opracowany w oparciu o ogólnopolskie dane z badań dotyczących wzrostu i wagi dzieci w poszczególnych przedziałach wiekowych, prawidłowa waga i wzrost dziecka zawiera się miedzy 3 a 97 centylem.