POLECAMY

Słownik rodzinny

Savoir-vivre

Termin ten oznacza dobre maniery, etykietę, ogładę towarzyską i dobre wychowanie. Reguły savoir-vivre’u sprzyjają porządkowi życia społecznego, dobrej atmosferze i szacunkowi dla drugiego człowieka.

Nazwa złożona jest z dwóch francuskich bezokoliczników: savoir - „wiedzieć” oraz vivre -„żyć”, co razem można odczytać jako sztukę życia. Kryje się pod nią znajomość i przestrzeganie obyczajów, które panują w danym kraju, grupie społecznej, zachowywanie etykiety towarzyskiej oraz szanowanie reguł grzeczności.

Reguły Savoir-vivre’u obowiązują bez wyjątku każdego członka społeczeństwa, wkraczają do szkoły, pracy, ale również do naszego życia prywatnego w domu. Główne postulaty savoir-vivre’u dotyczą takich dziedzin życia jak: jedzenie i picie, nakrywanie i podawanie do stołu, stroju, higieny, form towarzyskich w różnych miejscach oraz komunikacji (bezpośredniej, telefonicznej, internetowej). Nieprzestrzeganie dobrych manier naraża nas na śmiech i drwinę innych członków społeczeństwa.

Warto jednak podkreślić, że zasady savoir-vivre’u, podobnie jak normy prawne, nie są uniwersalne we wszystkich krajach świata, ale uwarunkowane są kulturowo. Zatem przed każdą podróżą do innego kraju powinniśmy przestudiować jego kodeks obyczajowy, czyli odrębne zasady savoir-vivre’u.