POLECAMY

Słownik rodzinny

Rzucawka

Rzucawka to najcięższa postać zatrucia ciążowego, w której występują drgawki i utrata przytomności. Rzucawka nie ma związku z padaczką.