POLECAMY

Słownik rodzinny

Rozwarcie szyjki macicy

Rozwarcie szyjki macicy to rozszerzanie się szyjki macicy przed porodem. Pełne rozwarcie ma szerokość 10 centymetrów.