POLECAMY

Słownik rodzinny

Rodowód

Rodzaj tablicy genealogicznej, w której umieszcza się członków rodziny, głównie mężczyzn noszących dane nazwisko. W rodowodzie niekiedy pojawiają się kobiety, jeśli mimo zamążpójścia pozostały przy nazwisku ojca.