POLECAMY

Słownik rodzinny

Puste krzesło

Tradycyjnie przy stole wigilijnym ustawia się o jedno nakrycie więcej niż jest uczestników wieczerzy. Jest ono symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa, natomiast dawniej dla ducha przodków.

Niegdyś wigilijna kolacja była mocno związana ze światem duchów, a dusze zmarłych krewnych były szczególnie wyczekiwane tego wieczoru. Aby nie wyrządzić krzywdy przybyłym na wieczerzę, niewidzialnym gościom, należało przed zajęciem miejsca przy stole zdmuchnąć ducha z siedzenia.

W XIX w . zwyczaj ten zyskał patriotyczną wymowę. Miejsce to zarezerwowane było dla członka rodziny, który zesłany został na Syberię.