POLECAMY

Słownik rodzinny

Przeistoczenie

Przeistoczenie, zwane z łaciny transsubstancjacją, to najważniejszy moment Eucharystii. Dokonuje się wtedy przemiana chleba w ciało, a wina w krew Chrystusa.

Nazwa ta określa również część mszy, w której odbywa się przemienienie. Może go dokonać jedynie kapłan, który używa w tym celu chleba (pod postacią hostii) oraz wytrawnego wina. Pogrążając się w refleksji mającej umożliwić przeistoczenie, wypowiada słowa ich konsekracji: "Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało Moje, które za was będzie wydane" (Mt 26,26; Mk 14,22; Łk 22,19; 1Kor 11,24) – w momencie podniesienia hostii oraz kielicha z winem: "Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich krwi Mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę." (Mt 26,27-28; Mk 14,24; Łk 22,20; 1Kor 11,25).

Termin transsubstancjacja oznacza w teologii rzeczywistą i trwałą przemianę chleba w ciało, a wina w krew Chrystusa, dlatego konsekrowane, czyli przemienione hostie są przechowywane w tabernakulum. Doktryny transsubstancjacji przyjętej podczas Soboru Laterańskiego w 1215 roku nie uznaje Kościół prawosławny.