POLECAMY

Słownik rodzinny

Przedruk

Przedruk jest to powtórna publikacja utworu. Może obejmować artykuł (tzw. przedruk prasowy) lub książkę.

Od cytatu różni się zdecydowanie większą objętością (tradycyjny cytat nie powinien być większy niż pół strony maszynopisu) oraz wymogiem uzyskania zgody związanej z prawami autorskimi. Przedruk to wydany ponownie, często poprawiony lub odrobinę zmieniony oryginalny utwór lub też większe jego fragmenty. Przedruk dotyczy także utworu przetłumaczonego na potrzeby obcojęzycznego rynku. Powinien zawierać dane takie jak: nazwisko autora i informacje o poprzednim wydaniu lub druku.