POLECAMY

Słownik rodzinny

Protokół dyplomatyczny

Nazwa „protokół dyplomatyczny” wzięła swój początek na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku. Wtedy po raz pierwszy dokładnie ustalono reguły dotyczące pierwszeństwa uczestników oficjalnych spotkań międzynarodowych.

Protokół dyplomatyczny powstał, aby uniknąć sporów i nieporozumień w trakcie międzynarodowych spotkań, kongresów oraz towarzyszących im przyjęć. Ma on charakter międzynarodowy, ale w protokołach poszczególnych państw występują różnice wynikające z miejscowych obyczajów.

Pojęcie protokołu dyplomatycznego obejmuje:

  • ceremoniał państwowy i dyplomatyczny,
  • zasady savoir-vivre’u,
  • zasady organizacji życia dyplomatycznego: wyjazdy, przyjęcia, przyjmowanie gości, pierwszeństwo, stroje, czy wymianę korespondencji.

W Polsce sprawami protokołu dyplomatycznego zajmuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Protokół dyplomatyczny w naszym kraju pełni rolę protokołu państwowego, który ustala lub potwierdza ogólne zasady protokołu do stosowania przez administrację państwową i samorządową w stosunkach z partnerami zagranicznymi oraz z miejscowym korpusem dyplomatycznym i konsularnym.

Ceremoniał państwowy

Stanowi zespół ściśle określonych form protokolarnych, które stosowane są w trakcie spotkań szefów państw i rządów oraz innymi przedstawicieli rządu, w celu podkreślenia uroczystego charakteru takiego spotkania.

Ceremoniał dyplomatyczny

Jest zbiorem zasad i kurtuazyjnych form obowiązujących w trakcie spotkań dyplomatycznych.