POLECAMY

Słownik rodzinny

Postrzyżyny

Jest to obrzęd starosłowiański polegający na rytualnym obcięciu włosów i nadaniem chłopcu nowego imienia. Zwyczaj ten rozpoczynał nowy rozdział w życiu chłopca, który w wieku 7 - 10 lat wkraczał w dorosłość, a jednocześnie symbolicznie poddawał się władzy ścinającego włosy, często ojca. Od tego momentu chłopiec zaczynał poznawać czynności typowo męskie. Współcześnie postrzyżyny maj podobny wydźwięk w przypadku rekrutów, którym ścina sie włosy.