POLECAMY

Słownik rodzinny

Poronienie chybione (poronienie zatrzymane)

Poronienie chybione (poronienie zatrzymane) - ciąża obumarła, zatrzymanie w jamie macicy jaja płodowego przez 16 tygodni ciąży bez krwawienia i skurczów. Najczęściej rozpoznawane badaniem ultrasonograficznym po dłuższym czasie od zakończenia ciąży.