POLECAMY

Słownik rodzinny

Pomówienie

Jest to zachowanie dalece negatywne przejawiające się rozprzestrzenianiem nieprawdziwych informacji na temat innych ludzi i przekonywanie o słuszności głoszonych racji, choć brak dowodów na prawdziwość rozpowszechnianych informacji.