POLECAMY

Słownik rodzinny

Pomiar poziomu inteligencji ogólnej Skalą Inteligencji Wechslera dla Dzieci

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci jest testem składającym się z 12 podtestów, które pozwalają określić poziom inteligencji ogólnej. Daje możliwość opisu funkcjonowania dziecka zarówno na materiale językowym, jak i wzrokowo-przestrzennym. Pozwala wykonać analizę profilową, co pomaga określić mocne i słabe strony osoby badanej. Ułatwia również diagnozę kliniczną – określenie ewentualnych deficytów.

Przygotowała: Agnieszka Kaliszewska, psycholog; zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną w Centrum Terapeutycznym MEDIKAR. Więcej na: http://medikar.pl/pl,psychoterapia,kadra_58,agnieszka_kaliszewska