POLECAMY

Słownik rodzinny

Położenie potylicowe

Położenie potylicowe – patrz: głowa przodująca – jest to określenie, która część ciała płodu ustawia się jako część przodująca w kanale rodnym.