POLECAMY

Słownik rodzinny

Pochwa

Pochwa jest to część kanału rodnego, która rozciąga się od szyjki macicy i otwiera na zewnątrz na sromie.