POLECAMY

Słownik rodzinny

Plagiat

Plagiat to skopiowanie czyjejś pracy, pomysłu lub patentu i podpisanie się pod nimi własnym nazwiskiem.

Plagium oznacza po łacinie „kradzież”. Plagiat może dotyczyć nie tylko literatury, lecz także obrazów, wynalazków, konkretnych przedmiotów, utworów muzycznych, publikacji etc. Jest to umyślne zatajenie źródeł cytowania, a więc kradzież intelektualna, naruszająca prawa autorskie lub pokrewne. Bywają sytuacje, w których trudno zdefiniować pojęcie plagiatu, a rozgraniczenie między kradzieżą a inspiracją staje się wręcz niemożliwe do wyznaczenia. Dzieje się tak, ponieważ współczesna kultura często cytuje i korzysta z dorobku poprzedników jak ze wspólnego dziedzictwa. Plagiat może być jawny (idealna kopia oryginału opatrzona własnym nazwiskiem) lub ukryty (sparafrazowana treść bez podania źródła). Wyróżnia się też autoplagiat – kopiowanie własnych prac.