POLECAMY

Słownik rodzinny

PGS

PGS (ang. Pre-implantation Genetic Screening) – diagnostyka preimplantacyjna jest metodą pozwalającą na genetyczną analizę zarodków przed umieszczeniem ich w macicy. Badanie komórek polega na biopsji blastomeru (komórki pobieranej z rozwijającego się zarodka) i dalszej analizie genetycznej. Biopsja komórki zarodka nie niesie za sobą ryzyka jego uszkodzenia. Badania PGS mogą być wykonane u par, u których wykonuje się badania w kierunku wykrycia aneuploidii u zarodka, czyli nieprawidłowej liczby chromosomów. Wskazaniem do wykonania PGS, w kierunku wykrycia aneuploidii, jest najczęściej wiek pacjentki (pacjentów) lub rodzinny wywiad genetyczny. Drugą grupę pacjentów stanowią osoby ze zdiagnozowanym nosicielstwem chorób genetycznych.