POLECAMY

Słownik rodzinny

Personalizacja

W przypadku druku zaproszeń personalizacja oznacza dostosowanie każdego pojedynczego zaproszenia do jego adresata. A więc wydrukowanie jego danych na zaproszeniu.