POLECAMY

Słownik rodzinny

Pępowina (sznur pępowinowy)

Pępowina (sznur pępowinowy) to przewód zawierający naczynia krwionośne łączące łożysko z rozwijającym się dzieckiem. Pępowina odprowadza niepotrzebne produkty przemiany materii i dwutlenek węgla od dziecka, a dostarcza mu krew z tlenem i składniki odżywcze przechodzące od matki przez łożysko.