POLECAMY

Słownik rodzinny

Patronimik

Określany jest również jako nazwisko patronimiczne. Pochodzi od łacińskiego słowa patronymicum i oznacza nazwisko pochodzące od ojca. Rzadziej spotykamy się z matronimikiem – nazwiskiem pochodzącym od matki.  

W Polsce patronimikami jest większość nazwisk zakończonych na „-ic” bądź „-icz”, np. Andrzejewicz, Piotrowicz, oraz nazwisk takich jak Markowski, Janowski, Marcinkowski.

Patronimiki na świecie

Nazwiska patronimiczne pojawiają się także w innych obszarach językowych i kulturowych. W Rosji patronimiki to tzw. otczestwo, np. Aleksander syn Iwana będzie się nazywał Aleksander Iwanowicz. Iwanowicz nie zastępuje tu jednak nazwiska, ale jest jakby drugim imieniem.

Są jednak kraje, w których patronimiki funkcjonują na zasadzie nazwisk, np. w krajach skandynawskich. Nazwisko buduje się tu poprzez połączenie imienia ojca z odpowiednią końcówką, która oznacza syna lub córkę.

Szkoci i Irlandczycy do imienia ojca dodają przedrostek – „Mac” (w przypadku synów) i „Nic” (w przypadku córek). W Rumunii natomiast do imienia ojca dodaje się często końcówki „-escu” albo „-eanu”, a w Gruzji „-shvili” lub „-szwili”.