POLECAMY

Słownik rodzinny

Patron

Jest to najczęściej święty, który został wyznaczony na symbolicznego opiekuna zawodu, miasta, kraju lub parafii.

Patron może być dobrany na podstawie biografii, choć niekoniecznie. Najbardziej znani święci patroni to:

 •  Andrzej apostoł – patron Polski oraz archidiecezji warszawskiej i warmińskiej;
 •  Aleksy – patron żebraków, ubogich, włóczęgów, pielgrzymów;
 •  Anna – patronka matek, wdów, położnic, młynarzy, żeglarzy;
 •  Augustyn – patron teologów, wydawców, drukarzy;
 •  Elżbieta – patronka żon, położnych i matek;
 •  Filip apostoł – patron kapeluszników, cukierników;
 •  Helena – patronka wytwórców igieł i gwoździ;
 •  Jan apostoł – patron kopistów, literatów, uprawiających winorośl;
 •  Katarzyna z Aleksandrii – patronka adwokatów, mówców, garncarzy;
 •  Maria Magdalena – patronka mistyków, fryzjerów, uczniów, więźniów, ogrodników, producentów perfum;
 •  Piotr apostoł – patron rybaków, zegarmistrzów, kowali;
 •  Szymon apostoł – patron grabarzy, farbiarzy, tkaczy;
 •  Urszula – patronka nauczycielek.