POLECAMY

Słownik rodzinny

Pasterka

Msza odprawiana o północy z dnia 24 na 25 grudnia, upamiętniająca modlitwę pasterzy idących do Betlejem. Zwyczaj mówił, że przynajmniej jedna osoba z rodziny powinna pójść na tą najbardziej uroczystą mszę. Po drodze młodzi ludzi wróżyli sobie szczęście w miłości z kołków w płocie.

Zwyczajem było przed pasterką zrzucanie grochu w chóru, co miało zapewnić uradzaj na cały rok.

Inną tradycją - psotą pochodzącą jeszcze ze starożytności było zszywanie modlącym się kobietom sukien, przyczepianie klęczącym rąbka spódnicy do kołnierza, dolewanie atramentu do wody święconej.

Po pasterce natomiast młodzi chłopcy wynosili z cudzych podwórek narzędzia i ukrywali je na dachach lub w rowach. Dziś zwyczaj ten w możemy spotkać jeszcze w niektórych wioskach.