POLECAMY

Słownik rodzinny

Pascha

Z hebrajskiego Pesach, czyli przejście, po polsku - Przaśniki. Żydowskie święto, z którego wywodzi się chrześcijańska Wielkanoc.

Żydzi obchodzili Paschę na pamiątkę wyzwolenia ich narodu z niewoli egipskiej. W Izraelu trwa 7 dni, w diasporze (ludność żydowska w rozproszeniu na całym świecie) zaś 8 i rozpoczyna się 15 dnia nisan, pierwszego miesiąca roku w tradycji żydowskiej.