POLECAMY

Słownik rodzinny

Okres krytyczny

Moment w rozwoju dziecka, w którym powinna pojawić się kolejna przypisana do tego wieku umiejętność – jeśli dziecko nie nabędzie danej umiejętności, np. mowy do określonego wieku, prawdopodobnie już jej nie opanuje.