POLECAMY

Słownik rodzinny

Odklejenie łożyska

Odklejenie łożyska to przedwczesne oddzielenie się łożyska od macicy.